VETLANDA VIKINGAMARKNAD 2017

På vår marknad fokuserar vi på hantverk, visning av vikingaliv, underhållning och handel. Vi letar alltid efter hantverk med god kvalitet inom järn, silver, trä, textil och läder. Autenticitet prioriteras.
Marknaden anordnas vid den vackra Kvarndammen, i Vetlanda. På fredagen är marknaden öppen för skolor (årskurs 3). Lördag och söndag är marknaden öppen för besökare.

Trakten kring Emån har varit bebodd sedan stenåldern och på såväl marknadsplatsen som runt om i Vetlanda finns det gott om fornlämningar. Den tid föreningen särskilt fokuserar på och som vi vill ska genomsyra marknaden är perioden kring år 1000.
Marknaden strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt bevara miljöer, klädsel, hantverk och värderingar från denna tid och det är ett gemensamt ansvar att det blir tidstypiskt.

KVARNDAMMSPARKEN I VETLANDA

LÖRDAG 20 MAJ      KL 10.00-17.00
SÖNDAG 21 MAJ      KL 10.00-15.00

VUXNA 60 KR      4-15 ÅR 40 KR      0-3 ÅR GRATIS

PROGRAM

PROGRAM LÖRDAG 2017/05/20

10.30    Berättelse om vikingatiden
11.15    Vapenskrammel
12.15    Musik med Medvind
12.45    Främmande vikingar anfaller Småland
13.30    Vikingabegravning
14.30    Vikingating
16.00    Berättelse om vikingatiden

Extra!!! Nålbindning kl 12.00

1

PROGRAM SÖNDAG 2017/05/21

10.30    Berättelse om vikingatiden
11.15    Vapenskrammel
12.15    Musik med Medvind
12.45    Vapenskrammel och stridstävling
13.30    Bågskyttetävling

Extra!!! Nålbindning kl 12.00

DELTAGANDE VIKINGAR

 

Gleipner
Kvalitativt Krigsbyte
Historiska Fynd
Osemyr Viking
Vikingasaga
Naturkraft/Gaia
Marie Schöld
Ale Vikinga/byalag
Anette Hegelund
Uraks
Anders/Helen Thorn
Fredrik Arvidsson
Svíar (Robert Björk)
Krummi
Wolf Pettersson
Björn Fölster
Krokens Sadelmakeri
Brända Mandlar
Honnurst
Skin o ben
Kaj Rosander
Asynjorna
Tina Karlsson
Karl Veraeus
Conicullus
Frejas
Swedish Armory
Medeltidsmode
Nordrikets Ryttare
Bageri Bakelit
Joakim Andersson
Per Mårtensson
Tarrak Vren
Johan Sandmark
Lagga Hird
Drakesäkten
Montanus
Piotr Baranowicz
Othala Craft
Wedekind Gisbertson
HistoricalMarket
Marieke Neumann
Astri Bryde
Gungnir
Hrafnar Odin
Romas Bilinskas
Hannes Hirsch
Torbjörn Byman
HHFS
Blekinge Hirden
Fríður Pétursdóttir
MEDVIND
Vikingabåten Krauna
Carl Mikael Bengtsson
Peter Gråe
Wynja
Emådalensvikingar

1

FRÅGOR / QUESTIONS / FRAGEN

Om du har frågor…
If you have questions…
Wenn du Fragen hast…

ANMÄLAN / REGISTRATION

SVENSKA

Alternativt kan du skicka all information från formuläret via mejl.

ENGLISH

Alternatively, you can send all information in the form with mail.

DEUTSCH

Alternativ kannst du auch alle Informationen des Formulares in einer Mail an uns schicken.

Vetlanda Vikingarmarknad