VETLANDA VIKINGAMARKNAD 2017

På vår marknad fokuserar vi på hantverk, visning av vikingaliv, underhållning och handel. Vi letar alltid efter hantverk med god kvalitet inom järn, silver, trä, textil och läder. Autenticitet prioriteras.
Marknaden anordnas vid den vackra Kvarndammen, i Vetlanda. På fredagen är marknaden öppen för skolor (årskurs 3). Lördag och söndag är marknaden öppen för besökare.

Trakten kring Emån har varit bebodd sedan stenåldern och på såväl marknadsplatsen som runt om i Vetlanda finns det gott om fornlämningar. Den tid föreningen särskilt fokuserar på och som vi vill ska genomsyra marknaden är perioden kring år 1000.
Marknaden strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt bevara miljöer, klädsel, hantverk och värderingar från denna tid och det är ett gemensamt ansvar att det blir tidstypiskt.

KVARNDAMMSPARKEN I VETLANDA

LÖRDAG 20 MAJ      KL 10.00-17.00
SÖNDAG 21 MAJ      KL 10.00-15.00

VUXNA 60 KR      4-15 ÅR 40 KR      0-3 ÅR GRATIS

PROGRAM

PROGRAM LÖRDAG 2017/05/20

10.30 Berättelse om vikingatiden
11.15 Vapenskramel
12.15 Musik med Medvind
12.45 Vapenskramel och stridstävling
13.30 Vikingabegravning
14.30 Vikingating
16.00 Berättelse om vikingatiden

Extra!!! Nålbindning kl 12.00

1

PROGRAM LÖRDAG 2017/05/20

10.30 Berättelse om vikingatiden
11.15 Vapenskramel
12.15 Musik med Medvind
12.45 Vapenskramel och stridstävling
13.30 Bågskyttetävling

Extra!!! Nålbindning kl 12.00

DELTAGANDE VIKINGAR

 

en ny lista finns på början av 2017

1

 

PLACERING

FRÅGOR / QUESTIONS / FRAGEN

Om du har frågor…
If you have questions…
Wenn du Fragen hast…

ANMÄLAN / REGISTRATION

SVENSKA

Alternativt kan du skicka all information från formuläret via mejl.

ENGLISH

Alternatively, you can send all information in the form with mail.

DEUTSCH

Alternativ kannst du auch alle Informationen des Formulares in einer Mail an uns schicken.

Vetlanda Vikingarmarknad