EMÅDALENS GÅRD

Idéen om gården är att utveckla en ny kulturverksamhet i Vetlanda. Fokus ligger på vikingatiden i Småland. Vi vill inte visa de ”stora” händelser i den fornnordiska historian utan i stället Smålands vardagsliv runt året 1000. Gården ska består av ett litet långhus, två förråd, smedja samt trägård.

Gården placeras i Ybelsparken i det centrala Vetlanda. Olika aktiviteter skapar en gedigen miljö för att uppleva vikingatiden, t ex

– hantverksdagar
– regelbundna bondemarknader
– runstensvandringar
– speciella upplevelsedagar

Dessutom är Emådalens Gård ett pedagogiskt projekt som riktar sig till regionala skolor. Vi vill visa hur vikingatiden verkligen var! Inga stereotyper utan en autentisk bild hur det småländska samhället har varit.

GÅRDENS OMFATTNING

Dessutom är Emådalens Gård ett pedagogiskt projekt som riktar sig till regionala skolor. Vi vill visa hur vikingatiden verkligen var! Inga stereotyper utan en autentisk bild hur det småländska samhället har varit.

Långhus: 12x4 m, 4 m högt, trätak, central eldstad, trampat lergolv, träväggar

Smedja: 3x3 m, trätak, väggar i lerklining

Stall: grophus, 4,5x6,5 m, tak ner till marken (inga djur, bara till visning)

Förråd:  grophus, 4,5x5 m, taket slutar knappt över marken

Brunn: 1x1 m

PLACERING

SPONSORER

10 000 kr till förprojekt

verksamhetsområdet i Ybelparken

Emådalens Gård