MARKNAD 2019

Nedräkningstimer

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Trakten kring Emån har varit bebodd sedan stenåldern och på såväl marknadsplatsen som runt om i Vetlanda finns det gott om fornlämningar. Den tid föreningen särskilt fokuserar på och som vi vill ska genomsyra marknaden är perioden kring år 1000. Marknaden strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt bevara miljöer, klädsel, hantverk och värderingar från denna tid och det är ett gemensamt ansvar att det blir tidstypiskt.

Marknadsblogg

Antal marknader

Vikingar

Ø besökare / år

Vetlanda Vikingamarknad